Menu

Data Science Initiativet

Dette omfatter massedigitaliseringen af historiske tekster og visuelle artefakter, udbredelsen af tekstbaseret online social interaktion og en stigning i digitaliseringen af geopolitiske data. Samtidig har de nødvendige statistiske og computationelle metoder til at analysere disse data udviklet sig hurtigt. Ens for alle vores ydelser er, at vi foretrækker at udvikle dem helt i jeres kontekst. Det vil sige, at vi sætter en dyd ud af ikke http://andyeksa701.theburnward.com/growth-hacking-hvordan-kommer-man-i-gang-med-growth-hacks at introducere nye systemer, og vi trækker data fra jeres system, som det ser ud i dag. Vi yder gerne sidemandsundervisning og opkvalificerer jeres egne medarbejdere, så de kan overtage drift og videreudvikling. På denne måde sikrer I, at læring på jeres projekt forbliver i jeres organisation, og I får opkvalificeret jeres nøglemedarbejdere hvor muligt.

Do you need math to be a data scientist?

Data science careers require mathematical study because machine learning algorithms, and performing analyses and discovering insights from data require math. While math will not be the only requirement for your educational and career path in data science, but it's often one of the most important.

Derudover specificerer vi beregningsregler og datagrundlag, når ATP implementerer nye ordninger og systemer. Vi omsætter tværgående forretningsviden til ensartede, nøjagtige og sammenhængende data, der sikrer korrekte udbetalinger af velfærdsydelser. I samarbejde med resten af ATP bygger vi rapporterings- og analyseløsninger til at understøtte konkrete databehov.

Hvordan Er Det At Læse Data Science?

De første tre semestre på uddannelsen består af obligatoriske kurser, specialiserede valgfagsmoduler og projektarbejde. Høre linjeleder Barbara Plank fortælle om uddannelsens opbygning og hvilke kompetencer, du får når du læser en kandidat i Data Science.

https://maps.google.com/maps?q=cooley%20digital%20niv%C3%A5&t=&z=15&ie=UTF8&iwloc=&output=embed

Dette kursus giver dig som deltager den nødvendige viden om R, så du kan forberede data og udlede resultater fra data. Vi opererer blandt andet med softwareudvikling, webservices og data science, og har som central specialenhed fokus på at forebygge og identificere fejludbetalinger. Vi kontrollerer datakvaliteten på tværs af systemerne i ATP, så vi kan følge pengestrømmene og sikre borgerne får de rette udbetalinger til tiden.

Jobmuligheder

Studiemiljøet bliver mere udfordrende, mere seriøst og øger din motivation igennem studiet, når alle er enige om at ville forfølge dyb faglig ekspertise og helt nye perspektiver. Derfor gør vi meget for at matche dine interesser, kompetencer og faglige styrker med vores uddannelser. Skal du have styr på, hvordan du søger ind på en kandidatuddannelse?

Are data scientists rich?

A data scientist with a fair amount of experience can make up to US$800K in the US, and in India, nearly 90 lakh rupees per annum.

Go Back

Comment

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.